search
2016-08-29

 
    Pitch.Doc 2016

საქდოკ ფილმი იწყებს აპლიკაციების მიღებას PItch.Doc-ის მე-8 სეზონისთვის, რომელიც გაიმართება თბილისის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის CineDoc-ის ფარგლებში 2016 წლის 21-23 ოქტომბერს. 

განცხადებების შემოტანა შეგიძლიათ 2016 წლის 20 სექტემბრამდე.

აპლიკაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ